June 21, 2024, Friday, 172

XVIIIw

Z Lidzbark.org

Chronologia
  • 1703-4 - Karol XII. zamieszkuje w zimie podczas Wojny Północnej lidzbarski zamek. (Opuszczjąc go zabiera 12 wozów z obrazami biskupów warmińskich, biblioteką zamkową i innymi kosztownościami)
  • 1705 - Szwedzi niszczą pałac letni i ogród biskupi
  • 1709-10 - W lidbarku panuje dżuma
  • 1756 - Podczas Wojny Siedmioletnej wojska rosyjskie zajmują zamek lidzbarski
  • 15.09.1772 - Wojska pruskie zajmują lidzbark. Powstaje powiat lidzbarski (Lidzbark, Jeziorany, Reszel, Braniewo i Olsztyn)
  • 1795 - Ostatni książe-biskup warmiński Krasicki zostaje przniesiony na katedrę gnieźnieńską i opuszcza Lidzbark. Jego następca przenosi rezydencję z Lidzbarka do Olsztyna).<<< XVII w. | XVIII w. | XIX w. >>>