April 24, 2019, Wednesday, 113

Maciej Jan Meyer

Z Lidzbark.org

Maciej Jan Meyer - niem. Matthias Johann Meyer. Zmarł w lipcu 1737 w Świętej Lipce.

SL-sklepienie.jpg
SL-kopula.jpg

Urodził się w Lidzbarku. Początek jego działalności twórczej to ozdobienie sklepienia prezbiterium w Kraszewie (Reichenberg). Odkrył go biskup Teodor Potocki i wspierał podczas nauki we Włoszech. Tam nauczył się malowania fresków i tzw. malarstwa iluzjonistycznego (iluzje trzeciego wymiaru z wykorzystaniem wypukłości sklepienia).

SL-kruzganek.jpg

Jego pracę możemy podziwiać w Świętej Lipce (swój autoportret umieścił w prawym dolnym rogu obrazu "Chrystus nauczającego w świątyni"), w kaplicy Salwatora (Zbawiciela, zwana też Szembeka) w katedrze fromborskiej, w kaplicy grobowej Teodora Potockiego w katedrze w Gnieźnie, w kaplicy św. Brunona w Wozławkach koło Bisztynka.

Jeden ze slynniejszych jego obrazów olejnych ("Św. Joachim z Marią") znajduje się w muzeum w Olsztynie.

Zmarł podczas prac nad freskiem (obraz anioła walczącego z diabłem) w krużgankach w Świętej Lipce. Pochowany został tamże w krypcie pod kościołem.