April 25, 2019, Thursday, 114

Dawny kościół ewangelicki

Z Lidzbark.org

Cerkiew.jpg

Dawny kościół ewangelicki jest wybitnym dziełem tego typu architektury na Warmii.

Został wybudowany w latach 1818 - 1823, ze srocków Fryderyka Wilhelma III (i na jego osobiste zlecenia).

Projekt budowli wykonano w Wyższej Deputacji Budowlanej (Oberbaudeputation) w Berlinie. Uważa się, że był on inspirowany twórczością Karola Fryderyka Schinkela, który w tamtym czasie kierował placówką projektującą ów budynek. Budowla charakteryzuje się inspiracją twórczości z różnych stylów i epok i połączeniem nowatorskich struktur kompozycji i estetyki. Takie rozwiązania odnajdujemy nieco później w twórczości Schinkla.

Wystawiony w konstrukcji ryglowej, na kamiennej podmurówce; oszalowany, stanowi trójnawową, pięcioprzęsłową bazylikę emporową, z płytkim prezbiterium od północy i dwu wieżową fasadą od południa. We wnętrzu empory wsparte na czworobocznych słupach, otwarte do nawy głównej szerokimi półkolistymi arkadami. Jest pseudo-romańska bazyliką.


Jest to piewsza wybudowana na katolickiej Warmii świątynia protestantów. (Jest to niejako symbol zwierzchnitstwa i zarazem protestanckiej przekory Fryderyka Wilhelma.) Obecnie budynek ten służy jako cerkiew prawosławna.