January 31, 2023, Tuesday, 30

Chronologia

Z Lidzbark.org

Wersja Neo (dyskusja | edycje) z dnia 13:57, 24 lip 2008

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Od czasu prusów do powstania zamku i miasta (do XIV w)[edytuj]

Lidzbarski zamek - zamek wysoki wewnątrz
 • Kim byli prusowie?
 • Podbój czy chrystianizacja?
 • Kiedy powstała Warmia?
 • Diecezja Warmińska a Lidzbark
 • Co oznacza nazwa Lidzbark i dlaczego nazywano go Heilsberg?
 • 1260 - pierwszy zamek między Łyną a Symsarną
 • Kolonizacja - czyli: kim byli pierwsi mieszkańcy Lidzbarka

Nadanie praw miejskich i rozwój miasta (wiek XIV)[edytuj]

 • 1308 - nadanie praw miejskich przed Eberharda z Nysy
 • Wyświęcenie pierwszego kościoła 1315
 • Powstaje gotycki zamek i gotycki kościół
 • 1357 - mury obronne wokół Lidzbarka są gotowe
 • 1350 - Jan z Miśni obiera sobie Lidzbark za rezydencję
 • Szkoła zamkowa i życie mieszczan (budowa wodociągów, szpital i kościół Św. Ducha)
 • 1390 - Potwierdzenie praw miejskich przez Henryka III. (Sorbom)
 • 1373 - 1401 rozbudowa zamku przez Henryka III.

Wojny polsko-krzyżackie i warmińsko-polskie: ich wpływ na Warmię i Lidzbark (XV w)[edytuj]

 • Bitwa pod Grunwaldem / Tannenberg 1410
 • Pobyt Wielkiego Mistrza Henryka z Plauen na lidzbarskim zamku?
 • 1412 - I. Pokój Toruński
 • 1466 - II. Pokój Toruński: Warmia należy do "patrozinium poliniae"
 • Wojna warmińsko-polska o niezależność Warmii; 1472 - Warmia należy do "regium poloniae"
 • Pożary i inne katastrofy w Lidzbarku 1497
 • lidzbarska szkoła dla mieszczan, cechy i organizacje strzeleckie

Lidzbark, Warmia, zakon krzyżacki i reformacja (XVI w)[edytuj]

 • 1506-1512 - Jedyny lekarz na Warmii, kanonkin warmiński i genialny astronom Mikołaj Kopernik zamieszkuje Lidzbarski zamek
 • 1520 - Albrecht von Brandenburg-Ansbach oblega miasto
 • 1522 - drugi poważny pożar Lidzbarka
 • Mieszczaństwo organizuje się na nowo (119 Artykułów z 1534)
 • Kardynał Hozjusz udaje 1558 się do Rzymu na Sobór Trydencki, gdzie jest legatem papieskim
 • 1559 - pożar na zamku (dach i wierza)
 • 1584 - ponowny pożar na południu miasta
 • 1586 - Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny pierwszym zakonem w Lidzbarku

Czasy reformacji, kontrreformacji i potopów szwedkich (XVII w)[edytuj]

 • 1627 Lidzbark broni się poraz pierwszy przed Szwedami
 • Miasto rozrasta się poza mury (1648)
 • Szwedzi zajmują Warmię 1655
  • Fryderyk Wilhelm zajmuje Warmię i opuszcza ją dopiero rok później
 • 1697-1698 pożary wierzy kościelnej przez uderzenie piorunów (marzec, kwiecień)

Lidzbark w czasach oświecenia i koniec suwerenności Warmii (XVIII w)[edytuj]

 • 1703-4 Karol XII. zajmuje lidzbarski zamek i zamieszkuje go, opuszczając go zabiera ze sobą 12 wozów wyposarzenia
 • 1709 Epidemia dżumy
 • 1758 - na zaproszenie biskupa Grabowskiego goszczą w Lidzbarku regimenty armii rosyjskiej
 • 1767 - Ignacy Krasicki obejmuje katedrę warmińską
 • 1772 - Warmia zostaje włączona do Prus
 • Powstaje oranżeria i ogrody zamkowe
 • 1795 - Krasicki opuszcza Warmię; Rezydencja biskupów zostaje przeniesiona do Olsztyna

XIX w: Między Napoleonem a pruską dyscypliną[edytuj]

 • Wspólnota żydowska buduje łaźnię
 • 1807 - Bitwa napoleońska przed Lidzbarkiem
 • Bramy miesjkie zostają rozebrane
 • 1823 powstaje kościól ewangelicki
 • 1840 - Zamek średni zostaje rozebrany, na życzenie króla pruskiego zamek wysoki pozostaje
 • Zamek wysoki przekazany siostrom katarzynkom staje się sierocińcem

Lidzbark w czasie wojen światowych - wiek XX[edytuj]

 • 28.08.1914 - Pożar starego młynu (pojerzany o podpalenie rosjanin roztrzelany nad Symsarną "Totenbruch")
 • 30.08.-03.09.1914 - Wojska rosyjskie zajmują Lidzbark
 • 11.1914 - Wojska rosyjskie ponownie zajmują Lidzbark
 • 27.05.1937 - Napaść nazistów na lidzbarską młodzież podczas procesji Bożego Ciała i protest katolików
 • 31.1.1945 - Armia Radziecka zajmuje Lidzbark