February 23, 2019, Saturday, 53

Zydląg

Z Lidzbark.org

Nazwa "Zydląg" pochodzi od niemieckiego "Siedlung" (Osiedle). Nazwy tej urzywamy dla osiedla domków jednorodzinnych we wschodniej części miasta na drodze wyjazdowej do Bartoszyc.

Osiedle to powstało po Pierwszej Wojnie Światowej, kiedy przesiedleńcy z terenów położonych nad Wołgą (zobacz też Michael Lipow) i niektórzy jeńcy wojenni opuścili położony w pobliżu obóz ("Cmentarz Rumuński"). Przede wszystkim Rosjanie nie chcieli wracać do ojczyzny. Oprócz nich także nowi mieszkańcy miasta służący w wojsku potrzebowali dachu nad głową. Budowano więc małe domki z dostępnych materiałów: cegły, pustaki, kamienie. Podobnie było z zaprawą - dużo gliny, mało cementu. Dachy kryto drewnem i smarowano smołą. Patrząc z wzgórza (obecnie Warszawska i Astronomów) całe osiedle było pełne czarnych dachów. Stąd wzięła się też niezbyt pochlubna nazwa tego osiedla: "Neger-Dorf" (wioska murzynów).